FECYT publica "Recomendaciones para promover el desarrollo de carrera investigadora en Europa"

  • [ Máis divulgación ]
  •  
  • FECYT coordinou a elaboración de "Recomendaciones para promover el desarrollo de carrera investigadora en Europa" no que participaron expertos provenientes de departamentos de recursos humanos universitarios, de asociacións de científicos,  de organizacións internacionais dedicadas ao desenvolvemento da carreira investigadora e da rede EURAXESS, entre outros. O documento inclúe recomendacións para a Comisión Europea, os Estados membro, as axencias de financiamento, os institutos de investigación, a rede EURAXESS e os investigadores.

    Fonte e máis información: FECYT

Pe de paxina